tisdag 1 oktober 2013

Antikens Delphi

I början av september, när vi låg i Galaxidhi, besökte vi Delfi. Besöket var inriktat på den del av Delfi, som var ett religiöst och politiskt centrum för drygt 2 500 år sedan. Enligt traditionen var Delfi då geografiskt centrum på jorden. Guden Zeus skickade ut två örnar och där de möttes var jordens medelpunkt, idag markerad av en stor sten. Zeus´ var gudarnas fader och han härskade över dem.
För ca 3000 år sedan började guden Apollon att dyrkas här. Rester av olika tidsperioders tempel finns bevarade. Här nedan några pelare av det första samt det största och senast uppförda.
Guden Apollon var son till Zeus. Han var läkekonstens gud men även musikens. Avbildas ibland med en lyra. Han ansågs vara mycket vacker.
Många förknippar Delfi med Oraklet, som fanns i Apollontemplet. Oraklet var en ung eller medelsålders kvinna; uppgifterna går isär. Under inverkan av giftiga ångor, besvarade hon frågor från förnäma/viktiga besökare från hela den antika världen, inför deras allvarliga beslut eller initiativ. Hennes svar var dunkla, så det blev prästerna i templet, som tolkade hennes svar. Till att börja med skedde detta en gång om året med vartefter behovet ökade blev det varje månad. Ett offer till Apollon avslutade besökarnas vistelse vid templet.
För att få vägledning av oraklet betalades betydande gåvor till helgedomen. Dessa samlades i små tempel utmed den ”Heliga väg”, som ledde upp till templet.
Utgrävningarna kring Apollons tempel är genomförda under de senaste hundra åren. Hela området begravdes vid en jordbävning och har befunnits under lager av lera och lava under ett par tusen år. Det innebär att många av de föremål, som visas på museet, är väl bibehållna. Dessutom upptäcktes av en slump guldsmycken under golvet i ett av de mindre templen.
Med buss från Galaxidhi blev det ”slyngvägar” uppför Parnassos bergssluttningar.
Vi började med att vandra uppför bergsluttningen i Delfi på den ”Heliga Vägen”. Passerade stenen, som markerade jordens medelpunkt, de tempel där gåvor till Apollontemplet lämnades, det äldsta templet och kom upp på den nivån där det yngsta och största Apollontemplet har grävts fram och rekonstruerats. Offeraltaret var placerat öster om templet. På museet kunde vi se, hur arkeologerna tänkt sig att östra gaveln ovanför pelarraden sett ut.
Vi fortsatte uppåt och kom till amfiteatern, som byggdes under Delfis glansperiod. Här uppfördes både teater och musik. På stenarna kunde vi urskilja namnen på de slavar, som byggt amfiteatern. Några japanska ungdomar improviserar på scenen.
Högst upp i området fanns stadion, där många idrottsliga lekar ägt rum.
En vandring i museet kompletterade bilden av Delfi. Här nedan kommer bilder på sådant, som imponerade. Guldrummet, med smycket som man funnit i ett av de små templen.
Sfinxen, offergåva från ön Naxos till Apollontemplet.
Körsvennen i brons, som med undantag av en arm, grävdes fram helt oförstörd.
Avslutningsvis en modell av hur denna helgedom kanske sett ut innan den förstördes av jordbävning.
Besöket i Delfi är en av höjdpunkterna bland alla besök blad ruiner och stenhögar, som vi hittills gjort under vår resa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar