måndag 25 juli 2011

Genom "The Race of Alderney" tll Guernsey

"The Race of Alderney between Cape de la Hauge och the Island Alderney is of international notoriety, achieving streams of over 5 knots on the tidal diamonds, but up to 11 knots in real life. This makes sailing here a fascinating and rewarding experience." Läst i vår pilot inför planeringen av genomfartsseglingen till Guernsey. Därmed var vi noggranna med att planera för den 40 distans långa seglingen. Väderprognosen kunde ha varit bättre ang. vindriktning, men kommande dagar visade ingen förbättring. Vi informerade oss om tidvattensströmmar samt tidvattensförhållanden vid ankomsten till Guernsey genom vårt plotterprogram, tidvattenstabeller och strömkartor. Vårt resultat bekräftades av lokala seglare.

Två tidpunkter/dag är det rådigt att gå genom "The Race of Alderney". Vi valde att planera vår passage till mellan kl. 1745-1815. Från Cherbourg hade vi ca 15 distans till passagen. Vi startade med motström och motvind, nordväst 5-7 m/sek. Väderprognosen utlovade vind från väst, något avtagande från kl. 17.

Ca en timme innan det var dags att styra sydväst genom sundet vred vinden, MEN ökade till 10-12 m/sek. Stora vågor mötte, "rena tivolit", och när vi vek av genom sundet, på utsatt tid, tog strömmen oss sydväst. Vågorna avtog men inte vinden. Det var en härlig känsla att forsa fram, trots att vi inte kunde hålla upp mot målet. Efter ytterligare 15 distans startade vi motorn vid Sarks norra udde. Solen sken på ön och det var underbart vackert.
Solen gick ner bakom Guernsey, när vi gick in mellan lirarna i St Peters Port. Vi kände stor tillfredsställelse att ha genomfört dagens segling.

Vi hade ropat upp marinan ett par distans utanför hamnen och blev välkomnade till "Waiting Pontoon"' där personal väntade. Personalen var ett antal unga män, som for runt i småbåtar och dirigerade alla nyanlända till tillfälliga platser. Det var fascinerande att ana alla båtar som låg på svaj samt alla på olika pontonbryggor. Ännu kunde vi inte komma in i hamnbassängen, marinan, då nivån där och över tröskeln inte hade tillräckligt djup. Vi passade på att äta dagens köttgryta, som det inte blivit tid för under seglingen. Men med bananer och Kit Kat går det bra att hålla blodsockernivån på plats.
När det blev dag, kl 2330, eskorterades alla båtar från Waiting Pontoon till platser inne i marinan. Ett välregiserat skådespel. Småbåtarna körde runt och vi seglare var lydiga att förtöja på på anvisad plats. Många stod och tittade och det var ett festligt stim från kajen. Vi avslutade med en avkopplande stund i sittbrunnen. Nu kunde vi se fram emot ett antal dagar på Guernsey.

Först dagen därpå fick vi veta om tragedin i Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar