torsdag 22 juli 2010

Kalix skärgård

Klubbholmen har stor betydelse för båtfolket här upp i Bottenviken. Alla större orter har egna klubbholmar, där man samlas och där också gästande båtar är välkomna. Trutskär(Kalix motor- och segelbåtssällskaps klubbhamn) var mycket inbjudande på flera sätt. När vi hade förtöjt tog vi en promenad. På verandan till klubbhuset satt två yngre par med ett barn. Den inledande frågan kom snabbt. Var kommer ni ifrån? Det blev ett trevligt samtal och vi blev bjudna på kaffe. Då flyttade vi ner till de obligatoriska borden, som oftast finns på kajen/bryggan för gemensam samvaro (jfr berget på Snedskär).
På många öar finns labyriner, spår av människors önskan om ex. god jaktlycka. Bilden är från Getskär.


Inlandsisen har lämnat tydliga spår i naturen. Rullstensåsar, flyttblock, klapperstensfält.. Landhöjningen är ju också imponerande, ca 1 cm /år. Getskär/Renskär hade många och stora klapperstensfält.
Det var på Trutskär vi insåg vilken betydelse bastun har för båtfolket här uppe. När vi kommer till en hamn och det finns någon som "tar tampen"(och det gör det oftast), är det bastun som först presenteras. När vi pratar med båtfolk och diskuterar bra hamnar är det alltid bastun och veden(torr eller blöt), som är i fokus. Varmvatten fås från behållaren ovan bastun. Ja, vi har en del att lära....
Alltid fin utsikt genom bastufönstret och alltid kallt vatten att svalka sig i!


Rikligt med ved finns men du får såga och hugga själv för ditt behov. Dessutom används veden i de otal grillplatser, som finns vid varje klubbholme.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar